Toepassing van de EU “Packaged Retail and Insurance-based Investment Products” verordening (“PRIIPs”) | onnauwkeurige of mogelijk misleidende berekeningen

Sinds 1 januari 2018 moeten PRIIP-ontwikkelaars, voorafgaand aan de verkoop van een PRIIP (ongeacht of het een geadviseerde of niet-geadviseerde verkoop is, een KID (Key Information Document of essentiële-informatiedocument) verstrekken aan particuliere beleggers. PRIIP's omvatten een breed scala van producten, zoals gestructureerde producten, afgeleide instrumenten en bepaalde obligaties en beleggingsfondsen. Het doel van een KID is particuliere beleggers te voorzien van voldoende informatie in een gemakkelijk te begrijpen vorm om een geïnformeerde investeringsbeslissing mogelijk te maken.

 

De PRIIP's-verordening vereist dat de KID toekomstige rendementsscenario's opneemt op basis van een gespecificeerde berekeningsmethode. Deze methodologie maakt gebruik van een aanbevolen periode van bezit evenals van andere tijdstippen voorafgaand aan de looptijd van het financiële instrument. Verder is de berekening gebaseerd op de historische prestaties van de onderliggende belegging (inclusief maar niet beperkt tot de historische volatiliteit). Op basis van dit scenario worden waarden berekend voor de relevante financiële instrumenten.

 

Ondanks dat ontwikkelaars de voorgeschreven wettelijke berekeningsmethodologie volgen, willen we uw aandacht vestigen op het feit dat de resultaten in sommige gevallen mogelijk misleidende of onnauwkeurige resultaten opleveren. Rendementsscenario's worden beïnvloed door marktomstandigheden en marktbewegingen en kunnen in de loop van de tijd veranderen.

 

Enkele voorbeelden van mogelijke onnauwkeurigheden zijn:

 

  • Mogelijk misleidende rendementsscenario's voor afwijkende perioden van bezit;
  • Rendementen van meer dan één miljoen procent

 

Hoe hier mee om te gaan?

 

Naar aanleiding van deze informatie vragen wij u alle PRIIP-productinformatie zorgvuldig te beoordelen bij het nemen van uw investeringsbeslissing. Bovendien vragen wij u specifiek om voorzichtig te zijn bij het vertrouwen op de rendementsscenario’s die zijn uiteengezet in een KID die aan u is verstrekt, aangezien deze [statistisch bepaalde] scenario's geen betrouwbare indicatoren zijn voor de rendementen die u daadwerkelijk behaalt.

 

Als u vragen hebt over de inhoud van deze brief, vragen wij u contact op te nemen met uw Client Adviseur.

 

Hoogachtend,

Deutsche Bank Luxembourg S.A.